Formannskapsmøte den 29 november

Skrevet av KjellInge - 27 november 18  

Kommunestyret skal jo den 13. desember vedta kommunens siste budsjett, dvs Budsjett for 2019, og før så kan skje må formannskapet foreta en forberedende behandling av dette og legge dette ut til offentlig gjennomsyn i 14 dager, og da må budsjettet behandles 29 november.

Fra kommunens hjemmeside kan vi finne fram til at følgende saker skal behandles:

 

Vertskommunesamarbeid om leveranser 1. linjetjeneste – næringsarbeide:
Innstilling fra rådmannen:
1. Kommunestyret i Ballangen kommune vedtar å inngå samarbeidsavtale med Futurum om ivaretakelsen av 1. linjetjenesten for næringsarbeidet i Ballangen kommune. Narvik kommune er vertskommune for administrativt vertskommunesamarbeid.
2. Kommunestyret i Ballangen kommune gir rådmannen ansvar for å delegere sin myndighet innenfor det næringsfaglige arbeidet, og kommunestyret delegerer til rådmannen å delegere formannskapets fullmakt som fondsstyre til Narvik kommune.
3. Vertskommunesamarbeidet iverksettes når begge kommunene har godkjent og signert samarbeudsavtale og det er praktisk mulig.

 

Harmonisering av møtegodtgjørelser – Godtgjørelsereglement for Ballangen kommune
Innstilling fra rådmannen:
Basert på vedtak i Ballangen eldreråd innstiller formannskapet i Ballangen kommune på harmonisering av møtegodtgjørelse for alle råd og utvalg med samme prosent av basis som øvrige råd og utvalg med virkning fra og med 01.01.19.

 

Søknad om støtte fra Ofoten Transport – Næringsfondet

 

Innløsning av festekontrakt – 3H Eiendom AS – Ballangen Sentrum (Unntatt off.)

 

Avtale mellom Visit Narvik og Ballangen kommune
Rådmannens innstilling:

Formannskapet i Ballangen kommune innstiller ovenfor kommunestyret at ordfører gis fullmakt til å signere samarbeidsavtale på generelt markedsføringsbidrag på kroner 97 052,-.
Kjøp av tilleggstjenester som fremgår av avtalen behandles av fondsstyret når og hvis behovene oppstår når kommunens handlingsplan til Strategisk næringsplan foreligger. Utgifter knyttet til avtalen med Visit Narvik belastes næringsfondet.

 

Politisk samarbeidsorgan – Midtre Hålogaland Regionråd
Rådmannens innstilling:
Formannskapet i Ballangen kommune fremmer forslag ovenfor kommunestyret på vedtak om nedleggelse av Ofoten regionråd fra 1. januar 2020 og at kommunen inngår i Midtre Hålogaland regionråd fra samme dato.
Inntreden i det nye regionrådet er betinget av at kommunestyret/bystyret vedtar samarbeidsavtale, vedtekter og økonomimodell for Midtre Hålogaland regionråd når forslag for dette er lagt fram i løpet av 2019.

 

Søknad om utsettelse av avdragsbetaling (Unntatt off.)

 

Etterbetaling av møtegodtgjørelse fra 2014 (Unntatt off)

 


Warning: file_get_contents(https://graph.facebook.com/fql?q=SELECT%20like_count%2C%20share_count%2C%20total_count%20FROM%20link_stat%20WHERE%20url%3D%27http%3A%2F%2Fbalnytt.no%2Findex.php%2Fnyhetskategorier%2Flokale-nyheter-test%2Fformannskapsmote-den-29-november%2F%27): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in /home/balnugbs/public_html/balnytt/packages/d3_social_sharing/blocks/d3_social_sharing/controller.php on line 68

Hva mener du?

Du skal være logget ind for at skrive et svar. Login »

Tags

Arkiv

2018

2019