Som man spør får man svar!!

Skrevet av KjellInge - 04 januar 19  

Dette er hentet fra møteprotokollen til kommunestyre 13 desember - for oss utenfor gir svarene lite mening:

Spørsmålsrunde
- Gro Hoseth Etterlyser status på tidligere fremmet spørsmål om redusert fartsgrense på kommunal vei ved skolen i Kjeldebotn. Svar: Spørsmål oversendt Teknisk sjef for videre oppfølging.
- Gro Hoseth Hva er status i samarbeidet med HIVE Blockchain?
Svar: Det pågår dialog med HIVE Blockchain via kommuneadvokaten for å sikre areal til Ballangen Sjøfarm iht til kontraktens punkt 10.2. og kommuneadvokaten er også bedt om å bistå for å sikre milepæler i kontrakten med Kolos Norway AS.
- Asle Spj. Hansen Det er gitt innsyn i dokumenter knyttet til Kolos Norway AS og det forventes likebehandling av innsynsbegjæringer.
Spørsmål ikke besvart i møtet.
- Asle Spj. Hansen Det er ønskelig med orientering om en sak som omhandler skjenking ved etablissement i kommunen.
Spørsmål ikke besvart i møtet.


Warning: file_get_contents(https://graph.facebook.com/fql?q=SELECT%20like_count%2C%20share_count%2C%20total_count%20FROM%20link_stat%20WHERE%20url%3D%27http%3A%2F%2Fbalnytt.no%2Findex.php%2Fnyhetskategorier%2Flokale-nyheter-test%2Fsom-man-spor-far-man-svar%2F%27): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in /home/balnugbs/public_html/balnytt/packages/d3_social_sharing/blocks/d3_social_sharing/controller.php on line 68

Hva mener du?

Du skal være logget ind for at skrive et svar. Login »

Tags

Arkiv

2018

2019