Utrangerte oljeplattformer til Fornes?

Skrevet av KjellInge - 05 januar 19  

Vi tillater oss å gjengi artikkelen fra Fremover.no i sin helhet slik den foreligger:

 

"Om få dager må Ballangen avgjøre om et selskap som har planlagt opphogging av oljeinstallasjoner må betale tilbake 400.000 kroner, eller om betalingsfristen skal utsettes."

 
– Jeg vil legge frem saken for fondsstyret i begynnelsen av neste uke, forteller rådmann Knut Einar Hanssen etter at kommunen har mottatt enda en søknad fra Green De-Com AS om å få utsatt tilbakebetalingen av et lån på 400.000 kroner.

Når beslutning fattes en av de nærmeste dagene, vil Hanssen også ha med seg en næringsfaglig vurdering fra næringsutviklingsselskapet Futurum. Hanssens vurdering er at et nei høyst sannsynlig betyr konkurs.

Oljeplattformer

Saken om selskapet Green De-Com har versert i kommunale organer i lang tid allerede, og det som i starten åpenbart må ha fremstått som en god idé, har foreløpig påført kommuneledelsen flere bekymringer enn gleder.

Forretningsideen som i 2016 ble presentert for politikerne, var å taue utrangerte installasjoner og utstyr benyttet innen olje- og gassproduksjon til dypvannskaia på Forneset i Ballangen. Der skulle både de og andre opphoggingsprosjekt bli dekomponert og tatt til gjenvinning.

Men foreløpig er ikke aktiviteten kommet i gang.

Bare en person er ansatt i selskapet; daglig leder Robert Israelsen.

Blodrøde tall

Green De-Com er eid av Leanpartner AS med hjemmeadresse i Skien. Og regnskapstallene både for Green De-Com AS og for eier Leanpartner AS er blodrøde, med en negativ egenkapital på rundt en halv million kroner.

Det var i november 2016 at formannskapet i Ballangen, som fondsstyre for næringsfondet, sa ja til å innvilge et lån på 400.000 kroner til forprosjektet «De-Com Ballangen». Forutsetningen for en slik utbetaling var at andre låntakere hadde gått inn med et tilsvarende beløp.

Det skjedde ikke, men de 400.000 kronene fra næringsfondet ble likevel utbetalt.

Sa nei

Det var blant annet dette som var bakgrunnen for at kommunestyret rett før jul ba om at kommuneadvokaten så nærmere på utbetalinger som er gjort fra næringsfondet.

LES OGSÅ: Skal granske bruken av næringsfondet

Etter at lånet på 400.000 kroner var utbetalt, kom ny søknad om «kriselån» til kommunen i september 2017.

Det sa fondsstyret nei til.

Status inntil nylig, var at Green De-Com hadde fått aksept for en betalingsutsettelse til årsskiftet.

Men i stedet for penger, kom det altså en ny søknad om utsettelse.

Det er denne som Knut Einar Hanssen må ta til fondsstyret en av de første dagene i neste uke.

Selvkritikk

I en redegjørelse i juli i fjor til kommunens kontrollutvalg om utbetalinger fra fondet, skriver rådmann Hanssen dette når det gjelder lånet til Green De-Com:

– Ballangen kommune burde ikke gått inn på denne saken med det grunnlaget som lå til grunn for søknaden.

– Administrasjonen burde ha innhentet skriftlig dokumentasjon på mulige investorer og ikke akseptert muntlige opplysninger om disse.

– Green De-Com burde vært avkrevd en dokumentasjon på organisering slik at dette ikke er en enmannsvirksomhet som ikke kan forretningsdrift godt nok.

– Realismen i hele prosjektet antas å være tynt, og faren for at innbetaling/avdrag på lånet uteblir, med etterfølgende konkurs, er høyst til stede.

Daglig leder Israelsen sier:

– Jeg er ikke helt enig i det som rådmannen der skriver, men ut over det har jeg ingen kommentar. Han bekrefter at det vil være kritisk for selskapet om det nå kommer et nei til søknaden om betalingsutsettelse.


Warning: file_get_contents(https://graph.facebook.com/fql?q=SELECT%20like_count%2C%20share_count%2C%20total_count%20FROM%20link_stat%20WHERE%20url%3D%27http%3A%2F%2Fbalnytt.no%2Findex.php%2Fnyhetskategorier%2Flokale-nyheter-test%2Futrangerte-oljeplattformer-til-fornes%2F%27): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in /home/balnugbs/public_html/balnytt/packages/d3_social_sharing/blocks/d3_social_sharing/controller.php on line 68

Hva mener du?

Du skal være logget ind for at skrive et svar. Login »

Tags

Arkiv

2018

2019