Kontaktinformasjon:

Balnytt.no
Rådhusveien 1
8540 Ballangen
 
Epost: post@balnytt.no

Kontaktpersoner:

Kjell Inge Mentzen
Mob.tlf 906 77031

Steinar Tofte
Mob.tlf. 456 00370

 
Ole Petter Fjellstad
Mob: 45 18 18 78