Ballangsværinger!

Vil du være med på å skape BalNytt til et levende produkt med tilnærmet daglige oppdateringer på alt det interessante som skjer i den store bygda vår, stort og smått, positivt og mindre positivt.

Det negative tar andre seg av.

Ideen bak BalNytt er i en erkjennelse at lokalavisen om vi mottar i Posten ikke har mulighet til å dekke alle de nyheter og arrangement som skjer lokalsamfunnet vårt. Det må vi gjøre sjøl om vi skal bli kjent med de. Videre følte vi et behov for en felles kanal eller kalender hvor alle aktiviteter som planlegges kan fremkomme, slik at vi kan unngå at mange ting kolliderer med hverandre – jfr lørdag 3 september.

Uten økonomiske ressurser tilgjengelige, må arbeide med BalNytt bli på frivillig basis, og at mange kan bidra til å få det til. Vi tar initiativ til å få dette til, og håper etter hvert at mange ser nytten og gleden i dette, til å bidra.

Lag og foreninger som gjennomfører sine aktiviteter og arrangement, er særlig aktuelle hvor de selv kan skape sin egen omtale – både i forkant og etterkant. Det er som oftest her det meste skjer.

Vi tar sikte på å markedsføre bygda på en god måte med gode omtaler, med kunngjøringer om det meste, med annonser fra næringslivet, med referat fra politiske møter og lokaldemokratiet, med bilder og synspunkter. Ja, alt som gjør avisen levende. Allerede ligger vi på mellom 1000 og 1500 visninger pr. dag – noe som bekrefter behovet. Gjør BalNytt til din startside på pc-en din – enten på den er hjemme eller på kontoret.

Målgruppen er først og fremst alle oss som bor i Ballangen, og næringslivet her. Dernest alle de som må flytte fra bygda for å gå på skole eller studere, og alle som må søke sitt arbeid på andre plasser. Dvs. alle som er glade i bygda si og vil følge med hva som skjer. Å følge med i BalNytt er med å skape tilhørlighet og sterke bånd til det sted man vokste opp på.

Ønsker du å bidra, ta kontakt med Steinar Tofte tlf 456.00370 eller Kjell Inge Mentzen 906.77031. Innslag til avisen kan også sendes til post@balnytt.no