Verdt å se i Ballangen

Ballangen Museum

Ballangen_museum.jpgMuseum nord - Ballangen presenterer den omfattende gruvevirksomheten som har vært i kommunen siden 1600-tallet. Gjennom gjenstander og foto dokumenteres driften ved gruver og skjerp i kommunen.

Den mest omfattende gruvevirksomheten var ved Bjørkaasen Gruber AS, der man startet undersøkelsesdrift i 1911. Gruveselskapet ble stiftet i 1913, og driften varte fram til 1964. I anleggsperioden sysselsatte selskapet om lag 450 personer. I driftsperioden var det 250-350 ansatte. Det var i hovedsak svovel- og kobberkis som ble tatt ut helt ned til ca. 420 meter under hovedstollen ("Martinstollen").

Museet er åpent på forespørsel utenom sommersesongen.

Ta kontakt på: Telefon 76 15 40 00, 76 92 67 28 eller 474 68 565. Mailadressen er ballangen.museum@museumnord.no

Kvitforsen og Kvitforsgrotta

Foss og grotte med beliggenhet om lag 7 km fra Kjeldebotn, sørover langs fylkesvei 732.

Kvitforselva har sitt utspring fra Fuglevatnet på Håfjellet. Kvitforsen kaster seg mektig ned fjellsiden foran Kvitforsgrotten. 

Kvitforsen har et nesten 100 m loddrett fall. Bak denne fossen kan man gå inn i Kvitforsgrotta, som på folkemunnet kalles "Fantometgrotta". Man bør fortrinnsvis benytte guide når man skal inn i grotta.

Himmel på jord

Skulpturlandskap Nordland - Himmel på jord

Skulpturen er plassert på Skarstad i Efjord og er en del av Skulpturlandskap Nordland. Kunstverket består av en portal og to sfærer av granitt, sirkel gravert på berg. Portalens høyde er 250 cm, sfærenes diameter 65,4 cm og 100 cm og sirkelens diameter er 800 cm. Skulpturens plassering og utforming har høstet mange lovord fra besøkende fra fjern og nær. Les mer om skulpturen hosSkulpturlandskap Nordland.

Grunnvatnet naturreservat

 Naturreservatet ligger i Ballangen kommune i NordlandNaturreservatet består av Grunnvatnet med Knutvatnet, Djupvatnet og en del av Børselva. Området har et areal på 4450 dekar, hvorav 3300 dekar ferskvann. Området er vernet for å bevare et våtmarksområde av klar nasjonal og delvis internasjonal betydning. Det er et av de viktigste hekkeområdene for våtmarksfugl i Nordland


 Verdenssvaet 

På Verdenssvaet har naturen virkelig bedrevet flott asfalteringsarbeid. Dette er en spektakulær sykkeltur i et av Norges fineste områder, og anbefales på det sterkeste.

Fra Narvik, følg E6 mot Skarberget, og følg E6 videre i krysset Skarberget-Kjøpsvik. Etter ca 3 km, parker på høyre side rett etter broen. Sykle tilbake over broen, kryss veien, og start turen på tydelig sti. Etter få meter går stien ned på svaet. På tørre dager er det nå bare å følge svaet oppover, og ta den ruten man selv finner gunstig. Den siste kneika er nok den bratteste, og mange må nok her traversere seg oppover. Vel oppe kommer man til et tjern med en varde i vestenden, og på varme dager anbefales det et bad her. Etter badet anbefales det videre å ta turen opp på Henriksfjellet. Her oppe har naturen laget en enorm lekepark for glade syklister. 

Det går annen sti ned fra Henriksfjellet, men turen ned svaet er så herlig at dette anbefales som nedfart. Turen bør selvsagt ikke gjennomføres på våte dager.

Efjorden

Efjord, av mange betegnet som verdens vakreste fjord, ligger ved bunnen av Vestfjorden ved innløpet til Ofotfjorden. Efjord har mye fin og uberørt natur og er et eldorado for friluftsfolk, fjellklatrere, dykkere, padlere og sportsfiskere.

Helt siden de tre Efjord-bruene ble åpnet i september 1969 har folk nærmest stått i kø for å få seg hyttetomt i naturperlen.


De tre bruene gjorde fjorden tilgjengelig for turister og ble raskt populære mål for hobbyfiskere. Tidevannstrømmene i fjorden er nemlig svært rik på fisk. Det vitner blant annet 8000 tusen år gamle hellerisninger i Vallebukta om. Fjell og fjord er nærmest krydder for netthinnen.

 

Kjeldebotn bygdemuseum

Kontaktperson: Helge Sommerseth. Mobilnr. 916 80761.

Åpent på forespørsel.